czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

Dwór w Giebułtowie

 Dwór w Giebułtowie.

 

Giebułtów położony jest nad rzeką Nidzicą w Gminie Książ Wielki. Jego dawne nazwy: 1352 Gembolthow, 1376 Geboltow, 1454 Gyebolthow, 1469 Gebeltow, 1486 Gyebulthow. Gniazdo rodziny Giebułtowskich herbu Lis, którzy od Koziegłów przybrali także nazwisko Koziegłowskich.

- 1325 r. - właścicielem Giebułtowa jest Mściwój (własność szlachecka),
- 1424 r.  Władysław Jagiełło zezwala Krystynowi z Koziegłów na urządzenie Giebułtowa na prawie średzkim niemieckim,

- 1454 r. - Jan Koziegłowski z Giebułtowa zobowiązuje się oddawać dziesięcinę z Giebułtowa plebanowi w Książu Małym, w zamian za to dostaje w kościele w Książu Małym stallę i jedną mszę rocznie we własnej intencji,

- 1470 - Giebułtów należy po połowie do parafii Książ Mały i Książ Wielki,

- 1629 - właścicielem Giebułtowa jest kasztelan Piotr Szyszkowski,

- 1791 - dziedzicem "wsi Giebutowa, Maciejowa i Adamy Pustkowia J.W.P. Morstyn".

 

W 1827 roku było tu 28 domów i 202 mieszkańców; w latach 80-tych XIX wieku 10 domów, 35 osad włościańskich, 413 mieszkańców. W tychże latach grunty dworskie zajmowały 956 morgów, włościańskie 359. We wsi była szkoła elementarna i młyn wodny. W 1816 roku własność spadkobierców Jana Weryhy Darowskiego, szacowany na około 173 000 złotych polskich.

W 1863 roku właścicielem wsi był Władysław Bielski. We dworze w czasie powstania styczniowego zginęło 3 młodych ludzi, a syn Bielskiego cudem uszedł z życiem.

W 1873 roku majątek został sprzedany za 30 000 srebrnych rubli. Do dóbr Giebułtów należały wsie: Tochołów (22 osady, 158 morgów), Adama (4 osady, 38 morgów), Maciejów (8 osad, 72 morgi). Na folwarku było 6 budynków murowanych i 6 drewnianych; znajdowały się tam także pokłady kamienia wapiennego i żarnowego.

W 1917 roku Giebułtów był w rękch Stanisława Dzianotta.  Kazimierz Dorant podał w Słowniku biograficznym, że majątek miał powierzchnię 742 hektary(1) - wówczas był już w posiadaniu syna Stanisława - Kazimierza Dzianotta. 

Kazimierz gospodarował w Giebułtowie do stycznia 1945 roku. Po II wojnie światowej  w dworze mieściła się szkoła podstawowa. Budynek był pierwotnie  jednokondygnacyjny, w ostatnich latach (w rękach prywatnych) podniesiony o 1 kondygnację i wyremontowany.


(1) Źródła podają różne wielkości majątku, 

 

 

Dwór w Giebułtowie w okresie międzywojennym. Fotografia pochodzi z 8 części  Słownika biograficznego  "Ziemianie polscy XX wieku.", Warszawa 2007.

Dwór w Giebułtowie, autor Janina Dzianott z Dorantów.

 
Kreator stron internetowych - przetestuj